Архив | Апрель 2016

Մայրենիի դասարանական աշխատանք

Արհեստը մի այնպիսի բան է, որ ամենայն մարդ պիտի գիտենա, թե՛ ծառա լինի, թե՛` տեր,թե՛` թագավոր և թե՛` իշխան:

Այս նույն միտքը արտահայտված է «Անահիտ» հեքիաթում և այդ արհեստն էլ փրկում է թագավորին:

Բոլոր արարածներն ատում են ծուլությունը, որ մայրն է ամենայն չարյաց, և ապացուցանումաշխատության` երջանկության միակ աղբյուր լինելը: Չաշխատողը ցեց է, որ ուտում է ուրիշիաշխատանքը:

Այս մտքում Աղայանը ցանկացել է ասել, որ ծուլությունն է քանդում մարդու ընտանիքը: Ծույլ մարդիկ չեն աշխատում և ընտանիքի անդամները տեսնելով, որ իրենց հարազատը չի աշխատում, նրանք են աշխատում և ուտեցնում իրենց հարազատին, որն այդպես իրեն լավ զգալով ավելի է ծուլանում:

Բաւական չէ ազգասէր և հայրենասէր ըլլալը, պէտք է քիչ մըն ալ լեզուասէր ըլլալ, պէտքէ  սիրել, պաշտել, գգուել հարազատ մոր հարազատ լեզուն։ Այս սերմը միայն կը բանայ մերառջև լազուի անհատնում ճոխութիւնը, անոր նրբութիւնը և քաղցրութիւնը։

Այս մտքով Աղայանը ցանկացել է ասել, որ եթե մարդ խելացի է լինում, բայց չի հասկանում դրա իմաստը, թե այդ իրեն ինչով է պետք գալու, ինչին է պետք այդ խելքը: Նույնը նաև այստեղ է արտահայտված: Եթե մարդ հայրենասեր է, բայց չի սիրում իր հայրենիքի լեզուն, էլ ում է պետք նրա հայրենասեր լինելը: Մարդ պետք է սիրի իր լեզուն և պաշտպանի այն՝ չմոռանալով նաև հայրենասեր լինել: