Архив | Апрель 2017

Самостоятельная работа

Задание 1. Подбери к прилагательным подходящие слова:

известный                                                  машинка

фантастический                                       речка

лисий                                                          уши

зеленая                                                      мед

деревянный                                              улица

железный                                                писатель

воробьиное                                             гнездо

хитрая                                                      лиса

трусливый                                             заяц

швейная                                                 рассказ

горная                                                      топор

длинные                                                хвост

сладкий                                                 яблоко

красное                                                 дом

 

Известный писатель

Фантастический рассказ

Лисий хвост

Зеленая улица

Деревянный дом

Железный топор

Воробьиное гнездо

Хитрая лиса

Трусливый заяц

Швейная машинка

Горная речка

Длинные уши

Сладкий мед

Красное яблоко

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Допишите окончания:

  1. Стеклянный букетик лежал на окне. 2. Старая ворона сидела на ветке. 3. Наступили длинные и холодные дни. 4. По радио звучала веселая музыка. 5. Маленький воробей клевал зерно. 6. У моей мамы лисья шуба. 7. Лавровый венок вручили молодому художнику. 8. Воробьиное крыло было сломано.

Задание 3.  Допиши слова:

Душистая—————————
железная—————————-
дружный—————————
звездная—————————-
футбольный———————
жареный—————————
летучая———————-
теплое—————————
топленое—————— —
красное———————
верный————————
субботний—————-

Душистая роза

Железная статуя

Дружный человек

Звездная ночь

Футбольный матч

Жареный перец

Летучая птица

Теплое солнце

Топленое молоко

Красное яблоко

Верный друг

Субботний смотр

 

Задание 4. Составить словосочетания с данными словами:

Белый снег, утренний смех, железная статуя, круглый мяч, поздний встреч, ереванский танец , стеклянная посуда, сладкое яблоко, черный цвет, зимний снег, маленький мальчик, дальний остров, ранняя утра, горький шоколад, деревянная дома, красное яблоко.

 

Задание 5. Опишите свое настроение словами, которые отвечают на вопрос какой? ( минимум 5 слов).

Взбешенный, спокойный, печальный, напуганный, грустный.

Реклама

Տնային աշխատանք՝ 24-28.04.2017

 

  • Ինչպե՞ս կբնութագրես այն հասարակությունը, որը հերթ կարող է կանգնել ինչ-որ բանի վրա թքելու համար: Համեմատիր այն հասարակության հետ, որտեղ դու ես ապրում:

 

Այդպիսի հասարակությունում ապրում են անշնորհքներ: Միայն անշնորհքները կարող էին հերթ կանգնել ինչ-որ բանի վրա թքելու համար, մանավանդ եթե այդ բանը հուշ է անցյալից, այդքան շնորհքով հասարակության անցյալից: Հիմա մեր ժամանակի հասարակության մեջ ևս կան անշնորհքներ, բայց քիչ են: Համենային դեպս հերթ չեն կանգնում ինչ-որ բանի վրա թքելու համար:
 

 

  • Ասելս այն է, որ ժամանակին շատ զզվելի ապուր են եփել մարդիկ։ — Ի՞նչ ապուրի մասին է խոսքը: Իսկ հիմա՞ ինչ ենք անում:

 

Խոսքը դատաստան տեսնելու մասին էր: Նրանց կարծիքով այս ժամանակվա հասարակությունը սխալ է եղել մաքրասեր և կարգապահ լինելով: Նրանք կարծում էին, որ կյանքի հետաքրքրությունը միայն հին հիշողությունները պղծելու և վոչնչացնելու մեջ էր, կեղտոտ և անպետք կյանքը նրանց մեծ իմաստ էր թվում: Բայց դրանք միայն ոչուփուչ բաներ են և իրականում դրանցից ինչպե՞ս են հաճույք ստացել, ես չեմ հասկանում: Չեմ հասկանում, քանզի այդպիսի բան ես այն հասարակությունում, որտեղ ես եմ ապրում, չեմ տեսել: Մեր հասարակությունում այդպիսի պատմական նշանակություն ունեցող իրերին հիմա մեծ ուշադրություն են դարձնում, իսկ սեփական հիգենային ավելի:
 

 

  • Քո կարծիքով ինչու՞ հենց ժպիտը ընկավ Թոմի ձեռքը: Ժպի՞տն է փրկվելու ճանապարհը, թե դու այլ ճանապարհ ես պատկերացնում:

 

Ժպիտը ընկավ Թոմի ձեռքը, քանի որ միայն Թոմն էր մնացել, որ ուներ շնորհք և արժանի էր այդ ժպիտին: Հետո էլ այդ ժպիտը փրկեց Թոմը պատառոտվելուց: Եվ ժպիտն իհարկե փրկվելու ճանապարհ է, բայց ոչ այդպիսի հասարակությունում: Այդպիսի հասարակության վերջը կգա, եթե մեր ժամանակների նման հասարակություն ձևավորվի և պայքարի մյուսների դեմ: Բայց այդ հասարակությունը պետք է հարգի պատմական նշանակություն ունեցող իրերը, պահպանի դրանք: Պետք է հետևի իր ապրելակերպին՝ հագնվի մաքուր, որպեսզի մյուսները տեսնելով ցանկություն հայտնեն իրենք էլ այդպես հագնվելու: Պետք է շրջակա միջավայրը մաքրեն, հաշվի չառնելով թե ով է կեղտոտել և միգուցե այդպես ուղվեն սխալ ճանապարհ ընտրածները:Իմ կարծիքով սա է այդ ճանապարհը:
  • Ինչու՞ Կյանքի գնացքում պատուհանից նայել խորհուրդ չի տալիս, ինչի տպավորությունը մակերեսային կլինի:
Եթե դու նայես կյանքի գնացքի պատուհանից դուրս, կարող ես տեսնել շատ այլ գնացքներ, որոնց մի մասը սարքին չէ, մի մասն էլ չափազանց սարքին է: Դու կտեսնես շատ ցավ և երջանկություն և տպավորությունը մակերեսային կլինի: Մակերեսային կլինի, քանզի ճիշտ ճանապարհ ընտրած մարդու համար մեծ ցավ է տեսնել այլոց դժբախտությունը, կամ թե ինչպես են ոմանք շեղվում ճանապարհից և ինքնստինքյան ցանկություն կառաջանա ընտրել այդ ճանապարհը: Ահա թե ինչու էր հեղինակը խորհուրդ տալիս չնայել կյանքի գնացքի պատուհանից:
 
  • Փափուկ վագոն ասելով՝ ինչ ի նկատի ունի հեղինակը, և իսկապե՞ս կարևոր չէ, թե ինչ վագոնով ես գնում:
Փափուկ վագոն ասելով հեղինակը նկատի ուներ հանգիստ կյանք: Բայց կարևոր չէ ինչ վագոնով ես դու գնում, միևնույն է դու պետք է վագոնի փափուկ կամ չոր լինելը որոշես:
  • Մարդը ծնվեց — ձեռք բերեց Կյանքի գնացք նստելու տոմս, տեղն ապահոված է. հիմա ի՞նչն է կարևորը:
Կարևորն այն է, որ մարդ ընտրի այն վագոնը, որը նրան չի շեղի ճիշտ ճանապարհից և եթե շեղվի, պետք չէ միանգամից նստի ետ դարձի գնացքն ու ետ գնա: Երբեք պետք չէ ետ նայել, թող փորձի գտնել ճիշտ ուղին առջևում, չնայած այդ ճանապարհը շատ ավելի բարդ է լինելու, քան ճանապարհից շեղվելը:

Самостоятельная работа

Задание 1: образуйте от прилагательных формы сравнительной и превосходной степеней: Образец: красивый – красивее – красивейший.

1) Сладкий – слаще — самый сладкий,

2) далекий-дальше-самый далёкий,

3) хороший-хорошее-самый хороший,

4) горький-горче-самый горький,

5) дорогой-дороже-самый дорогой,

6) богатый-богаче-самый богатый,

7) страшный-страшнее-самый страшный,

8) молодой-моложе-самый молодой,

9) жесткий-жестче-самый жесткий,

10) крутой-круче-самый крутой,

11) маленький-меньше-самый маленький,

 

Задание 2. Восстановите предложения. Выберите подходящий по смыслу глагол и впишите его в нужной форме.

Думаю, что завтра мы сможем посмотреть эту телепрограмму.

Никто не верил в то, что этот студент сдал все экзамены на отлично.

Я рада, что скоро увижу своих родителей.

Ты позвонишь мне завтра в 7?

Андрей, ты не опаздываешь? Уже 8:45.

Как хорошо, что скоро вы встретитесь.

Когда ученица написает все упражнения, она будет читать текст.

У тебя нет такого учебника? возьми его в библиотеке.

Пора обедать. Может быть, сегодня мы пообедаем вместе?

Нина, ты идешь в магазин? купи, пожалуйста, батон и молоко.

Слова:  Взять, опоздать, купить, посмотреть, написать, сдать, увидеть, пообедать, позвонить,встретиться.

 

 

 

 

Задание 3.«Мой друг Арман».

(2) Арман студент. Сейчас он живёт в Москве и учится в университете.

(1) Арман очень любит читать. Он много читает. Арман читает дома, в автобусе и даже … на улице.

(4) Арман говорит по-армянски. Это его родной язык. Он уже немного говорит по-русски. Он часто слушает радиопередачи и уже понимает слова.

(5) Он очень любит детективы. Его друг Том тоже любит детективы, но он не любит читать. Том говорит:

– Арман, скажи, пожалуйста: кто? что? где? почему?

(3) А Арман говорит:

– Читай сам. Очень интересно!

 

Задание 4. Перевести текст:

В современной жизни люди пытаются не отставать от моды. Они ходят по магазинам, потому что хотят быть одетыми по последней моде.

Некоторые люди становятся жертвами моды. Они всегда стараются опередить время и не отставать от моды. У моды есть много критиков, однако они, в какой-то степени, так же следуют моде. Мы не должны забывать: мы то, во что мы одеты. Мода отражает общество, частью которого она является. Она зависит от законов, религии и искусства. Но так же мода зависит от конкретных личностей.

Ժամանակակից կյանքում մարդիկ փորձում են ետ չմնալ մոդայից: Նրանք գնում են խանութներ, որովհետև ցանկանում են հագնվել ժամանակակից:

Որոշները դառնում են մոդայի զոհեր: Նրանք միշտ ձգտում են առաջ անցնել ժամանակակից մոդայից: Մոդայում կան շատ քննադատներ, բայց նրանք ևս ինչ որ չափով հետևում են մոդային: Մենք չպետք է մոռանանք՝ մենք այն ենք, ինչ որ հագնում ենք: Մոդան անրտացոլում է շրջապատը, մասամբ նաև իրականությունը: Այն կախված է օրենքներից, կրոնից և մշակույթից: Եվ մոդան նույնպես կախված է կոնկրետ անձնավորություններից:

Տնային աշխատանք քիմիայից

1. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել»ատոմի չորրորդ
էներգիական մակարդակը:
32
2. Հետևյալ մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրիատոմի
էներգիական մակարդակների թիվը` հիմնական վիճակում.
ա) կարգաթվին
բ) խմբի համարին
գ) պարբերության համարին
դ) հարաբերական ատոմային զանգվածին
3. Հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ.
1) ատոմի էլեկտրոնային թաղանթն առաջացնում են ատոմում առկա բոլոր էլեկտրոնները.
2) միջուկին առավել մոտ գտնվող էլեկտրոնային շերտն անվանվում էարտաքին:
ա) երկու պնդումներն էլ ճիշտ են
բ) երկու պնդումներն էլ սխալ են
գ) ճիշտ է միայն առաջինը
դ) ճիշտ է միայն երկրորդը
4. Արտաքին ազդեցության բացակայության դեպքում էլեկտրոններն ըստ էներգիական
մակարդակների բաշխվում են այնպես, որ ատոմի գումարային էներգիան
լինի նվազագույն: Ատոմի նման վիճակն անվանվում է հիմնական վիճակ:
Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն սկսվում
են … պարբերության տարրերից».
ա) նվազագույն
բ) առավելագույն
5. Քիմիական ո՞ր տարրի ատոմին է համապատասխանում հետևյալ էլեկտրոնային
գծապատկերը. +5 ) )     2 3
 ա) բերիլիում բ) բոր գ) ածխածին դ) ազոտ