Архив | Январь 2018

Գործնական քերականություն

Վարժություն 1։ Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում գրաբարյան ն վերջնա-
հնչյունը հոգնակիի կազմության ժամանակ չի վերականգնվում, բայց վերա-
կանգնվում է բառակազմության ժամանակ։
Կողմ, բեռ, գառ, դուռ, մաս, թոռ, լեռ, ծունկ, ծոռ, հարս, սերմ, ձուկ, մուկ, նուռ։

Կողմ, մասեր, սերմ

Վարժություն 2։ Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել եզակի և հոգնակի
գոյականները։ Երեք եզակի և երեք հոգնակի գոյականներով կազմել նախա-
դասություններ։
Ես նայում եմ սեգ Արագած սարին,
Դարերի ձյուն կա նրա կատարին,
Ժայռեր կան այնտեղ շանթերից կիսված,
Հողմերից ծեծված, արևից կիզված,
Եվ անդունդներ կան գագաթներն ի վար
Վշտի պես խորունկ, ցավի պես խավար…
Սակայն լանջերին արև՜ է, գարո՜ւն,
Աղբյուրն է խոսում, խայտում է առուն,
Բուրմունքը թևին՝ զեփյուռն է խաղում,
Բոսոր կակաչն է հովից ծիծաղում,
Ծաղիկն է բուսնում ժայռին ու քարին,
Թեկուզ դարերի ձյուն կա կատարին,
Թեկուզ հողմածեծ գագաթներն ի վար
Անդունդներ կան մութ, վշտի պես խավար։ Վահագն Դավթյան4

Սար բարձրանալուց մի մեծ քար տեսա, որը թեև առեղծվածային թվաց, բայց ես չհասկացա ոչինչ:
Կիզիչ արևը շողում էր, վերև նայելուց աչքերս կկոցում էի:
Առվի կողքը նստած էի և առվի ձայնն ինձ դուրեկան էր:
Բնության գրկում նստած հանկարծ մի բարձր ձայն լսեցի, կարծես դարերի խորքից էր գալիս:
Ժայռերի կողքին կանգնած արևն էի որոնում, երբ հասկացա, որ այն թաքնված է հենց ժայռի հետևում:
Սարերի լանջերը պատված էին ծաղիկներով, բուրմունքը հրաշալի էր:

Վարժություն 3։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերի հոգնակին է կազմ-
վում –եր վերջավորությամբ։
1. բեռնարկղ, բառատետր, բնագիր, պատմագիր
2. գլխաշոր, դեղատոմս, ձկնորսանավ, ամսագիր
3. ածխակույտ, ակնաբիբ, բաժնետեր, դասաժամ
4. եզրաշերտ, թաղամաս, լաստանավ, զարդասյուն
5. մեղրամոմ, յուղաբիծ, նավթահոր, շնագայլ
6. ջրաբույս, սառցադաշտ, որմնանկար, վարելահող
7. անվաճաղ, արքայատոհմ, բնակվարձ, գետաձի
8. գիտափորձ, զոդաձող, երկաթալար, էլեկտրասարք
9. թոնրատուն, ճամփեզր, մատենացանկ, թիթեղագործ
10. մեկնակետ, մարզաձև, ջրաշիթ, ուրվագիծ

Վարժություն 4։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերի հոգնակին է
կազմվում –ներ վերջավորությամբ։
1. գորգագործ, որմնադիր, մեղվաբույծ, էքսկավատորավար
2. ածխահատ, գյուղատնտես, այգեգործ, երգիծաբան
3. հանդիսատես, հատապտուղ, էլեկտրամուրճ, հեքիաթագիր
4. հրուշակագործ, ձիթաբլիթ, հերթապահ, մանկաբույժ
5. պատգամ, պատճեն, ջրատար, սննդամթերք
6. տիեզերագնաց, ուղղաթիռ, փականագործ, քարայր
7. քարհատ, առակագիր, ատամնաբույժ, արգելացանց
8. բնանկար, գաջագործ, դեղասրվակ, խճանկար
9. ծաղկաբույծ, համազգեստ, հատապտուղ, մեդալակիր
10. նորաբնակ, շերամապահ, սերնդակից, վաճառատեղ

Реклама

Time for reading

Posted on 29.01.2018

 1. Getting around the city                 5. The city of skyscrapers

  2. Always in a hurry                          6. For the holiday and more

  3. Unknown side of the city              7. Saving the variety

  4. Winning and losing                        8. Nickname for a building

Saving the variety

 1. New York is really the melting pot of the world. Over 30 percent of its

  residents have come from abroad. It is believed that the city has the greatest

  linguistic diversity on the planet. There are over 800 different languages

  spoken by its people. As some of these languages are nearly extinct, the City

  University of New York has begun a project called the Endangered Language

  Alliance. Its aim is to preserve rare languages like Bukhari, Vhlaski, and Ormuri.

Unknown side of the city

 1. New Yorkers love to think they know everything about their city: where to find

  the best fruit, how to avoid paying full price at museums, what route to take to

  avoid traffic. But New York City can reveal new treasures even to its veterans.

  Beyond the city where New-Yorkers work, eat, play and commute every day

  lies a hidden New York: mysterious, forgotten, abandoned or just overlooked.

  There are places about which you’re not likely to read in any guidebook.

The city of skyscrapers

 1. The Chrysler Building was in a race with the Bank of Manhattan for getting the

  title of the tallest skyscraper in the world. The Bank was likely to triumph, with

  its height of 282 meters. But the spire of the Chrysler Building was constructed

  in secret inside the tower. Just one week after the Bank of Manhattan was

  finished, it was put in place, making it 318 meters tall and beating the Bank. It

  wouldn’t keep this title for long: one year later the Empire State Building was erected.

Nickname for a building

 1. The Flatiron Building was constructed between 1901 and 1903 at the

  intersection of Broadway and Fifth Avenue. It was designed by Chicago’s

  Daniel Burnham as a steel-frame skyscraper covered with white terra-cotta.

  Built as the headquarters of the Fuller Construction company, the skyscraper

  was meant to be named Fuller Building. But locals soon started calling it

  “Flatiron” because of its unusual shape. The name stuck and soon became official.

For the holiday and more

 1. How does Rockefeller Center manage to find the perfect fur-tree each

  Christmas season? They do aerial searches by helicopter, of course, and bring it

  to the city during the night when there isn’t much traffic on the streets. After

  the tree is taken down for the year, it continues to be useful. For example, in

  2005 Habitat for Humanity used the wood to make doorframes for houses for

  the poor and in 2012 the paper was used to publish a book.

Always in a hurry

 1. In New York life never stands still. People have to call cabs, ride subway cars,

  do business of all kinds, eat pizzas and sandwiches for lunch. When you

  multiply that by more than eight million people in less than 500 square miles,

  you get the idea: everyone goes everywhere as fast as it is humanly possible.

  Whatever you do, don’t stop in the middle of the sidewalk or you’ll make

  everyone around you incredibly angry.

Getting around the city

 1. New York is extremely easy to navigate. Manhattan is divided into numbered

  streets from north to south and avenues from east to west. It’s almost

  impossible to get lost there. Buses are useful to travel around Manhattan, and

  the subway is the best means of transport to the other parts of the city. At some

  stage you’ll definitely use a yellow taxi. Try to get one on an avenue that’s

  going in the same direction you are – you’ll save time and money. And don’t

  forget to leave a tip for the driver.

Բույսերի բազմացում

Այսօր սովորող սովորեցնող համատեղ  նախագծի շրջանակում այցելեցինք Քոլեջ՝ բուսաբուծության լաբորատորիա, մեր կրտսեր ընկերներին բույսերի բազմացման եղանակները բացատրելու, սովորացնելու նպատակով:Քոլեջում էին նաև կրթահամալիրում վերապատրստվող դաստիարակները, նրանք նույնպես ցանկություն հայտեցին միանալ մեր նախագծին, մենք սիրով համաձայնեցինք:Մենք բացատրեցինք բույսերի բազմացման 2 եղանակ՝ կտրոններով և տերևներով, սիրով պատասխանեցինք վերապատրստվող դաստիարակներին հուզող հարցերին, մեր կրտսեր ընկերների հետ միասին տնկեցինք մանուշակի տերևներ և խորդենու կտրոններ:

Ճամբարի անհատական աշխատաժամանակ

08.01.2018

 1. Ընդհանուր պարապունք

 2. Բույսերի տեղափոխություն

 3. Աստղացուցարանի համար նախատեսված նյութերի թարգմանություն

 4. Ընդմիջում

 5. Ինտելեկտուալ խաղերի կազմակերպում

 

09.01.2018

 1. Ընդհանուր պարապունք

 2. Աշխատանք նախագծերով

 3. Աստղացուցարանի համար նախատեսված նյութերի թարգմանություն

 4. Ընտրությամբ գործունեություն

 5. Ընդմիջում

 6. Երգի ուսուցում

 

10.01.2018

 1. Ընդհանուր պարապունք

 2. Աստղացուցարանի համար նախատեսված նյութերի թարգմանություն

 3. Մաթեմատիկայի օլիմպյադայի խնդիրների լուծում

 4. Ինտելեկտուալ խաղեր

 5. Ընդմիջում

 6. Մարզական ժամ

 

11.01.2018

 1. Ընդհանուր պարապունք

 2. Աստղացուցարանի համար նախատեսված նյութերի թարգմանություն

 3. Մաթեմատիկայի օլիմպյադայի խնդիրների լուծում

 4. Ընտրությամբ գործունեություն

 5. Ընդմիջում

 6. Մարզական ժամ

 

12.01.2018

 1. Ընդհանուր պարապունք

 2. Աշխատանք նախագծերով

 3. Մաթեմատիկայի օլիմպյադայի խնդիրների լուծում

 4. Երգ

 5. Ընդմիջում

 6. Ինտելեկտուալ խաղ

 

15.01.2018

 1. Ընդհանուր պարապունք

 2. Աշխատանք նախագծերով

 3. Մաթեմատիկայի օլիմպյադայի խնդիրների լուծում

 4. Աշխատանք նախագծերով

 5. Ընդմիջում

 6. Մարզական ժամ

16.01.2018
1. Ընդհանուր պարապունք.
2. Աշխատանք նախագծերով
3. Օլիմպիադայի խնդիրների լուծում
4. Ընտրություն
5. Ընդմիջում
6. Մարզական ժամ