Архив | Май 6, 2018

Ավելորդը

Ես կարդացի Դերենիկ Դեմիրճյանի «Ավելորդը» պատմվածքը: Մի փոքր հուզվեցի այդ պատմվածքը կարդալով, քանի որ սեփական քրոջը թողնել ոսկու և գումարի համար սխալ է, մեծ սխալ: Նա երբ իմացավ, որ գալիս են հարձակվելու են իրենց գյուղի վրա, սկսեցին հավաքվել և դուրս գալ, բայց քրոջը թողնել թուրքերի ձեռքում, ուղղակի անխղճություն էր: Ինչքան էլ քույրը հիվանդ էր, բայց նրա քույրն էր: Դե հիմա, ինձ թվում է սա ուղղակի պատմություն է, ոչ թե իրականություն, և չեն եղել այսպիսի անսիրտ մարդիկ:

Реклама