Архивы

1. Ո՞ր արտահայտությունն է սխալ

ա/ 1 + 27 = 127

բ/ 42 = 24

գ/ (3 + 4)3 = 343

դ/ 1! + 4! + 5! = 145

 

2. Փարթիի արժեքը 55 դոլար է պլյուս 5 դոլար ամեն այցելուի համար:  55 մարդուհամար որքա՞ն գումար պետք է վճարել փարթիին մասնակցելու համար:

55 x 5 = 275

275 + 55 = 330

 

3. Քանի՞ հատ  5/9 կիլոգրամ կարտոֆիլ կա 1/3 կիլոգրամի մեջ:

 

5/9 : 1/3 = 5/3

 

4. Չորս քույրերի մեջ տարիքային տարբերությունը 2,5 տարի է:  Քույրերիտարիքների գումարը 29 է:  Քանի՞ տարեկան է մեծ քույրը:

 

x+x+x+x+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5=29

4x=29-15=14

x=3.5

3.5, 6, 8.5, 11

 

5. #1 խողովակը բաքը դատարկում է 1 ժամումիսկ #2 խողովակը՝ 2 ժամում:  Եթե բաքը դատարկելու համար օգտագործվեն երկու խողովակները միասինապաքանի՞ րոպեում ողջ բաքը կդատարկվի:

 

1/60+1/120=3/120

120/3=40ր

 

6. Իրար հաջորդող հինգ թվերի գումարը 2010 է:  Նշված թվերի թվանշաններիգուարը ինչի՞ է հավասար:

x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 = 2010

5x = 2000

x = 2000 : 5 = 400

400, 401, 402, 403 ,404

 

 

7. Նշված գծագրում BC կողմի երկարությունը ինչի՞ է հավասար:

(8)+ (15)= (BC)2

64 + 225 = (BC)2

(BC)= 289

BC = 17

 

8. Նշված նկարում ամենաքիչը քանի շրջանակ պետք է բացելորպեսզիշրջանակներից փակ շղթա պատրաստվի:

4

 

9. Տղաները A, B և C կետերում են կանգնած:  Ո՞ր կետում (B, D, E թե՞ F) պետք էտղաները հանդիպենորպեսզի իրենց անցած ճանապարհների գումարըամենակարճը լինի:

B

 

10. XYZ ընկերությունը ունի 600 աշխատողորտեղ տղամարդ և կինաշխատողների քանակը հարաբերում է ինչօես 7 —ը 5 – ին:  Եթե 50 տղամարդաշխատող լքի ընկերությունըիսկ 50 կին ընդունվի աշխատանքիապաինչպիսի՞ն կլինի այդ հարաբերությունը:

 

7x + 5x = 600

12x = 600

x = 50

350 — 50 = 250 + 50 

հարաբերությունը հավասար կլինի 1/1