Архивы

Օհմի օրենք

Օհմի օրենք, էլեկտրական շղթայի հիմնական օրենքներից մեկը: Հոսանքիմեծությունը ուղիղ համեմատական է  հաղորդչի լարմանը  և հակադարձհամեմատական է նրա դիմադրությանը:

Հաստատուն  հոսանքի  շղթայում  հաղորդչի  ծայրերում  եղած  պոտենցիալների տարբերության  և հաղորդչով  անցնող   հոսանքի մեծության միջև  գոյություն ունի ուղիղ համեմատական  կախում:

որտեղ  I-ն հաղորդչով անցնող հոսանքն է (Ամպեր),   U_ն լարումը (Վոլտ),  իսկ   R_ըհաղորդչի  դիմադրությունն է(համեմատականության գործակից)(Օհմ), և կախված է հաղորդչի չափերից , ջերմաստիճանից և նյութի տեսակից:

Էլեկտրական դիմադրություն

Կազմենք շղթա՝ հոսանքի աղբյուրին հերթականորեն միացնելով հաղորդիչներ,որոնք միմյանցից տարբերվում են երկարությամբ, հաստությամբ կամ նյութիտեսակով:  Հաղորդիչներով անցնող հոսանքի ուժը  չափենք ամպերաչափիօգնությամբ:

Փորձը ցույց է տալիս, որ միևնույն հոսանքի աղբյուրի, այսինքն նույն լարմանդեպքում տարբեր հաղորդիչներով անցնող հոսանքի ուժը տարբեր է: Այսինքն նրանքտարբեր կերպ են հակազդում իրենց միջով անցնող հոսանքակիր մասնիկներին:

Զուգահեռ միացում

Զուգահեռ միացում, Էլեկտրատեխնիկայում, երկբևեռների (սովորաբար սպառիչների կամ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրների) միացում, երբ նրանց սեղմակների միջև գործում է միևնույն լարումը։ Զուգահեռ միացումը էլեկտրաէներգիայի սպառիչների միացման հիմնական եղանակն է։ Զուգահեռ միացման դեպքում առանձին սպառիչների միացումը կամ անջատումը գործնականում չի ազդում մյուսների աշխատանքի վրա (աղբյուրի բավարար հզորության դեպքում)։ Զուգահեռ միացված բեռնվածքներում հոսանքները հակադարձ համեմատական են իրենց դիմադրություններին։

Հավասարաչափ արագացող շարժում:Արագացում:Հավասարաչափ արագացող շարժման արագություն և ճանապարհ:

1.Որքան ժամանակում սահնակը,շարժումն սկսելով դադարի վիճակից ,կանցնի 72մ ճանապարհ,եթե շարժվում է հաստատուն` 4մ/վ2:

a = v/t

a = 72մ/4մ/վ= 18մ/վ

2.Ավտոնեքենան դուրս գալով կանգառից,10վ-ում անցնում է 400մ ճանապարհ: Մեքենայի շարժումը համարելով հավասարաչափ արագացող`որոշեք այդ շարժման արագացումը և մեքենայի վերջնական արագությունը:

V = S/t

V = 400մ/10վ = 40մ/վ

a = V/t

a = 4մ/վ2

Դաս 1 -2` 1.09-16.09

Չափեք ձեր քայլի միջին երկարությունը և որոշեք տնից մինչև մոտակա կանգառը ձեր անցած ճանապարհը:

Քայլիս միջին երկարությունը 77 սմ է:

Տնից մինջև կանգառ հասնում եմ 85 քայլով: Այսինք տնից մինջև մոտակա կանգառ կազմում է մոր 65մ 45սմ:

1.Երկիրը Արեգակի շուրջը պտտվում է 10800կմ/ժ արագությամբ:Այդ արագությունըարտահայտեք մ/վ -ով:

3000մ/վ

2.Հեծանվորդը10ր-ում անցավ 3կմ:Ինչ արագությամբ է շարժվել հեծանվորդը:

Եթե 10ր-ում անցավ 3կմ, ապա 1 ժամում կանցնի 6*3=18կմ: Այսինքն նրա արագությունն էր 18կմ/ժ:

3.Մարմնի արագությունը 41760կմ/ժ է:Արտահայտեք այդ արագությունը մ/վ-ով:

11600մ/վ

4.Ինչքան ժամանակում հեծանվորդը կանցնի 250մ՝ունենալով 5մ/վ արագություն:

250 : 5 * 1 = 50վ-ում

5.Էլեկտրաքարշը շարժվում է90կմ/ժ արագությամբ:Ինչքան ճանապարհ նա կանցնի 40վ-ում

Նրա արագությունը մ/վ-ով հավասար է՝ 25մ/վ

40վ-ում կանցնի 40*25=1000մ=1կմ

Տնային աշխատանք ֆիզիկայից. 11.03.2017

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ48-ից

մինչև էջ 51

Շփման ուժ

Դադարի շփում

Շփումը բնության մեջ և տեխնիկայում

Տարբերակ 1

 1. Սահնակը սարից սահում է ծանրության ուժի ազդեցությամբ և սահելով կանգ է առնում շփման ուժի ազդեցությամբ:                              Պատ՝. 4
 2. Շփվող մակերևույթների յուղման դեպքում շփման ուժը փոքրանում է:       Պատ՝. 3
 3. Շփման ուժի ուղղությունը ուղղված է արագության հակառակ ուղղությամբ:         Պատ՝. 2
 4. Հավասար բեռնավորման դեպքում սահքի շփման ուժը միշտ մեծ է գլորման շփման ուժից:    Պատ՝. 2
 5. Հողը վարելիս տրակտորը, հավասարաչափ շարժվելով, զարգացրեց 15կՆ քարշի ուժ: Հողի դիմադրության ուժը 15կՆ-էր:        Պատ՝. 3

Տարբերակ 2

 1. Երկու բիլիարդի գնդիկներ իրար բախվելով՝ վանում են իրար առանձգականության ուժի հաշվին, որից հետո կանգ են առնում շփման ուժի հաշվին:           Պատ՝. 2
 2. Պատ՝. 2. մեծանում է
 3. Պատ՝. 3. երրորդը
 4. Պատ՝. 1. հավասար լինի
 5. Պատ՝. 1. 150կՆ

Տարբերակ 3

 1. Սարից իջնելիս հեծանվորդի արագությունը մեծանում է ծանրության ուժի ազդեցությամբ, իսկ սարից իջնելուց հետո արագությունը սկսում է փոքրանալ ի հաշիվ շփման ուժի:         Պատ՝. 4
 2. Պատ՝. 2. մեծանում ՝
 3. Պատ՝. 2
 4. Պատ՝. 1. մեծ է
 5. Պատ՝. 3. 15կՆ

Տարբերակ 4

 1. Ֆուտբոլի գնդակի հարվածի ժամանակ թռչում է առանձգականության ուժի ազդեցությամբ, իսկ գետնին ընկնելուց հետո կանգ է առնում ի հաշիվ շփման ուժի:       Պատ՝. 2
 2. Պատ՝. 3
 3. Պատ՝. 3
 4. Պատ՝. 1,2,3
 5. Պատ՝. 2

Գ.Մխիթարյանի <>-ից էջ31-ից մինչև էջ32-ը

Տրաբերակ 1

1

C=a-b/n=800մլ-700մլ/10=100սմ3/10=10 սմ3

C1=±c/2=± 10սմ3/2=±5 սմ3

 1. 1000 սմ3
 2. 100 սմ3
 3. 500 սմ3
 4. 10 սմ3

 

2

V1=490սմ3 ±5սմ3

 1. 1000 սմ3
 2. 490 սմ3
 3. 500 սմ3
 4. 480 սմ3

 

3

V2=800 սմ3±5 սմ3

 1. 300 սմ3
 2. 1000 սմ3
 3. 750 սմ3
 4. 800 սմ3

 

4

V=V2-V1=800-490=310 սմ3

 1. 310 սմ3
 2. 400 սմ3
 3. 300 սմ3
 4. 800 սմ3

 

Տարբերակ 2

1

C=a-b/n=20մլ-10մլ/10=10սմ3/10=1 սմ3

C1=±c/2=± 1սմ3/2=±0,5 սմ3

 

 1. 10 սմ3
 2. 1 սմ3
 3. 2 սմ3
 4. 100 սմ3

 

 

2

V1=70սմ3 ±0,5սմ3

 1. 100 սմ3
 2. 70 սմ3
 3. 10 սմ3
 4. 80 սմ3

3

V2=80 սմ3±0,5 սմ3

 1. 50 սմ3
 2. 60 սմ3
 3. 80 սմ3
 4. 70 սմ3

4

V=V2-V1=80-70=10սմ3

 1. 70 սմ3
 2. 10 սմ3
 3. 80 սմ3
 4. 55 սմ3

 

Տարբերակ 3

1

C=a-b/n=20մլ-10մլ/10=10սմ3/10=1 սմ3

C1=±c/2=± 1սմ3/2=±0,5 սմ3

 1. 100 սմ3
 2. 10 սմ3
 3. 2 սմ3
 4. 1 սմ3

 

 

2

V1=55սմ3 ±0,5սմ3

 1. 81 սմ3
 2. 55 սմ3
 3. 100 սմ3
 4. 80 սմ3

3

V2=81 սմ3±0,5 սմ3

 1. 81 սմ3
 2. 80 սմ3
 3. 75 սմ3
 4. 70 սմ3

4

V=V2-V1=81-55=26սմ3

 1. 27 սմ3
 2. 26 սմ3
 3. 70 սմ3
 4. 35 սմ3

 

Տարբերակ 4

1

C=a-b/n=20մլ-10մլ/2=10սմ3/2=5 սմ3

C1=±c/2=± 5սմ3/2=±2,5 սմ3

 1. 10 սմ3
 2. 5 սմ3
 3. 2 սմ3
 4. 100 սմ3

2

V1=60սմ3 ±2,5սմ3

 1. 90 սմ3
 2. 60 սմ3
 3. 100 սմ3
 4. 55 սմ3

3

V2=90 սմ3±2,5 սմ3

 1. 90 սմ3
 2. 80 սմ3
 3. 45 սմ3
 4. 60 սմ3

4

V=V2-V1=90-60=30սմ3

 1. 90 սմ3
 2. 35 սմ3
 3. 30 սմ3
 4. 25 սմ3

Տնային առաջադրանք՝ 16.10.2016

Նկարագրեք ձեր շրջապատում,կենցաղում հանդիպած որևէ ֆիզիկական երևութ:

Մեր այգու ծիրանի ծառը չորացել էր և մենք այն կտրեցինք: Ահա այսպես կատարվեց ֆիզիկական երևույթ:

 

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ29-ից մինչև էջ 30-ը

Տարբերակ 1
1. 100մլ
2. 2մլ
3. 76մլ

Տարբերակ 2
1. 250մլ
2. 5մլ
3. 165մլ

Տարբերակ 3
1. 100մլ
2. 5մլ
3. 60մլ

Տարբերակ 4
1. 1000մլ
2. 10մլ
3. 940մլ