Архивы

Օհմի օրենք

Օհմի օրենք, էլեկտրական շղթայի հիմնական օրենքներից մեկը: Հոսանքիմեծությունը ուղիղ համեմատական է  հաղորդչի լարմանը  և հակադարձհամեմատական է նրա դիմադրությանը:

Հաստատուն  հոսանքի  շղթայում  հաղորդչի  ծայրերում  եղած  պոտենցիալների տարբերության  և հաղորդչով  անցնող   հոսանքի մեծության միջև  գոյություն ունի ուղիղ համեմատական  կախում:

որտեղ  I-ն հաղորդչով անցնող հոսանքն է (Ամպեր),   U_ն լարումը (Վոլտ),  իսկ   R_ըհաղորդչի  դիմադրությունն է(համեմատականության գործակից)(Օհմ), և կախված է հաղորդչի չափերից , ջերմաստիճանից և նյութի տեսակից:

Реклама

Էլեկտրական դիմադրություն

Կազմենք շղթա՝ հոսանքի աղբյուրին հերթականորեն միացնելով հաղորդիչներ,որոնք միմյանցից տարբերվում են երկարությամբ, հաստությամբ կամ նյութիտեսակով:  Հաղորդիչներով անցնող հոսանքի ուժը  չափենք ամպերաչափիօգնությամբ:

Փորձը ցույց է տալիս, որ միևնույն հոսանքի աղբյուրի, այսինքն նույն լարմանդեպքում տարբեր հաղորդիչներով անցնող հոսանքի ուժը տարբեր է: Այսինքն նրանքտարբեր կերպ են հակազդում իրենց միջով անցնող հոսանքակիր մասնիկներին:

Զուգահեռ միացում

Զուգահեռ միացում, Էլեկտրատեխնիկայում, երկբևեռների (սովորաբար սպառիչների կամ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրների) միացում, երբ նրանց սեղմակների միջև գործում է միևնույն լարումը։ Զուգահեռ միացումը էլեկտրաէներգիայի սպառիչների միացման հիմնական եղանակն է։ Զուգահեռ միացման դեպքում առանձին սպառիչների միացումը կամ անջատումը գործնականում չի ազդում մյուսների աշխատանքի վրա (աղբյուրի բավարար հզորության դեպքում)։ Զուգահեռ միացված բեռնվածքներում հոսանքները հակադարձ համեմատական են իրենց դիմադրություններին։

Հավասարաչափ արագացող շարժում:Արագացում:Հավասարաչափ արագացող շարժման արագություն և ճանապարհ:

1.Որքան ժամանակում սահնակը,շարժումն սկսելով դադարի վիճակից ,կանցնի 72մ ճանապարհ,եթե շարժվում է հաստատուն` 4մ/վ2:

a = v/t

a = 72մ/4մ/վ= 18մ/վ

2.Ավտոնեքենան դուրս գալով կանգառից,10վ-ում անցնում է 400մ ճանապարհ: Մեքենայի շարժումը համարելով հավասարաչափ արագացող`որոշեք այդ շարժման արագացումը և մեքենայի վերջնական արագությունը:

V = S/t

V = 400մ/10վ = 40մ/վ

a = V/t

a = 4մ/վ2

Դաս 1 -2` 1.09-16.09

Չափեք ձեր քայլի միջին երկարությունը և որոշեք տնից մինչև մոտակա կանգառը ձեր անցած ճանապարհը:

Քայլիս միջին երկարությունը 77 սմ է:

Տնից մինջև կանգառ հասնում եմ 85 քայլով: Այսինք տնից մինջև մոտակա կանգառ կազմում է մոր 65մ 45սմ:

1.Երկիրը Արեգակի շուրջը պտտվում է 10800կմ/ժ արագությամբ:Այդ արագությունըարտահայտեք մ/վ -ով:

3000մ/վ

2.Հեծանվորդը10ր-ում անցավ 3կմ:Ինչ արագությամբ է շարժվել հեծանվորդը:

Եթե 10ր-ում անցավ 3կմ, ապա 1 ժամում կանցնի 6*3=18կմ: Այսինքն նրա արագությունն էր 18կմ/ժ:

3.Մարմնի արագությունը 41760կմ/ժ է:Արտահայտեք այդ արագությունը մ/վ-ով:

11600մ/վ

4.Ինչքան ժամանակում հեծանվորդը կանցնի 250մ՝ունենալով 5մ/վ արագություն:

250 : 5 * 1 = 50վ-ում

5.Էլեկտրաքարշը շարժվում է90կմ/ժ արագությամբ:Ինչքան ճանապարհ նա կանցնի 40վ-ում

Նրա արագությունը մ/վ-ով հավասար է՝ 25մ/վ

40վ-ում կանցնի 40*25=1000մ=1կմ